Keistadtriathlon

Inschrijving Keistad Triathlon Amersfoort 1 september 2019

LET OP: gewijzigd dagprogramma & startijden

De Keistad Triathlon Amersfoort is een echte stadstriathlon. Een van de elementen die hiermee gepaard gaat is dat we intensief samen werken én rekening moeten houden met een scala aan partijen. Dit alles met als doel de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Qua complexiteit scoort onze wedstrijd hoog door o.a. een parcours door 2 gemeenten, autorisatie door de provincie Utrecht en het gebruik van 2 bruggen tijdens het fietsonderdeel. We hebben te maken met bedrijven en verenigingen die langs de routes zijn gevestigd.Verder moeten er omleidingen ingesteld worden om te zorgen voor een goede doorstroom van openbaar vervoer, overig verkeer en bewoners.

Een van de aspecten die onze grootste focus heeft wordt gevormd door het vaarverkeer in de Eem(haven) en de Kwekers- en Malebrug. Helaas hebben we moeten constateren dat we op dit vlak (ondanks intensief overleg) bepaalde knelpunten niet opgelost krijgen. Er zijn alleen mogelijkheden als we wijzigingen aanbrengen in ons dagprogramma en de starttijden. Dit houdt in de praktijk in dat de starttijden van de verschillende series zullen wijzigen ten opzichte van wat eerder (onder voorbehoud) is gecommuniceerd op onze website. We kunnen ons voorstellen dat je deze informatie eerder had willen ontvangen, maar dergelijk overleg met meerdere partijen vereist de nodige tijd. We zijn zorgvuldig te werk gegaan bij het afwegen van verschillende alternatieven. Wij hopen op jullie begrip!

Je kunt op de site onder het kopje Atleten Informatie – Deelnemers zien in welke serie je start. In onderstaand overzicht staat vermeld wat de nieuwe starttijd voor jouw serie is. Let op: de gewijzigde starttijd in het witte vlak is de tijd die nu zal gaan gelden.

Afstand Gewijzigde starttijd Oude starttijd
Jeugd 09:30u 12:30u
Achtste afstand
        Serie 1 10.40u 13.15u
        Serie 2 10.50u 13.35u
        Serie 3 & bedrijven estafette 11.00u 13.55u
        Serie 4 “Stroomversnellers” 11.10u 14.10u
Olympische afstand
        Serie 1 13.15u 09.30u
        Serie 2 13.30u 10.15u

 

Keistadtriathlon