Keistadtriathlon

Inschrijving Keistad Triathlon Amersfoort 2 september 2018 VOL

Zwemwater voldoet aan richtlijn

Als organisatie laten wij kort voor de wedstrijd de kwaliteit van het water in de Eemhaven controleren door een specialist van waterschap Vallei & Veluwe. De gevonden concentraties vallen binnen aanvaardbare waarden. Het waterschap geeft verder aan dat het doorzicht (hoe diep in het water gekeken kan worden) voldoet aan de 1 meter eis. Bacteriologisch zijn de gevonden gehaltes aan E-coli bacteriën wel aan de hoge kant beoordeeld. Ten opzichte van de door het waterschap officieel aangewezen zwemwateren is het water in de Eemhaven meer vervuild met bacteriën. Er is echter geen negatief advies gegeven omtrent het zwemmen.

Keistadtriathlon