Bewoners

Aan alle bewoners langs het zwem-, loop- en fietsparcours Keistad Triathlon Amersfoort

Geachte mevrouw, meneer,

Op zondag 1 september 2024 wordt Keistad Triathlon Amersfoort georganiseerd. Tijdens Keistad Triathlon Amersfoort wordt over verschillende afstanden gezwommen-gefietst-gelopen. Naar verwachting gaan dit jaar zo’n 800 deelnemers van start en wordt er van 9:30 tot 17:00 uur gesport in en om het centrum van Amersfoort. Helaas betekent het voor bewoners aan zwem-, fiets- en loopparcours dat er overlast kan ontstaan. Deze brief geeft informatie over de eventuele
hinder die kan optreden.

Afsluitingen en omleidingen
Om de wedstrijd veilig te laten verlopen worden, in nauw overleg met de gemeente Amersfoort, politie en Veiligheidsregio Utrecht, meerdere verkeersmaatregelen genomen.

Een aantal straten worden tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer van 9.00 tot 17.00 uur. Ter plaatse wordt door bebording en verkeersregelaars alternatieve routes aangegeven. De afsluitingen en alternatieve routes staan hieronder aangegeven:

  • De Kwekersweg wordt afgesloten van de Brabantsestraat tot Ringweg Koppel. De Kwekersbrug is dus niet toegankelijk voor verkeer. Ter hoogte van de Hooglandsedijk is een oversteek voor bereikbaarheid van de wijk Jericho & Jeruzalem en de Koppel.
  • De Koppelweg is van de Bladweg tot aan de Kwekersweg afgesloten voor al het verkeer. Ook mag er niet op de straat geparkeerd worden op dit deel van de Koppelweg.
  • Het bruggetje over de Eem ter hoogte van het Eemplein, ‘t Sasje, wordt afgesloten. Een alternatieve oversteek is via de Smallebrug of via de Grote en Kleine Spui.
  • Verkeer op de Grote en Kleine Spui wordt omgeleid.
  • Het fietspad langs de Eem, Bernard van Roijpad/De Schans is afgesloten voor verkeer.
  • De Koppelbrug (Ringweg Koppel/Industrieweg) is afgesloten voor verkeer.
  • De Malebrug (fietsbrug over de Eem) is niet toegankelijk tussen 9.30 uur en 16.00 uur.
  • De Coelhorsterweg en Boelenhoefseweg worden afgezet, met uitzondering van bestemmingsverkeer dat met de rijrichting meerijdt (van Malebrug richting Amersfoort).
  • De Nijverheidsweg-Noord is een eenrichtingsweg gedurende de wedstrijd. Verkeer kan alleen van de Radiumweg richting de Industrieweg rijden.
  • Vaarverkeer in en rondom de Eemhaven is niet mogelijk van 09.00 tot 15.30 uur.

Het Meander Medisch Centrum is tijdens de wedstrijd bereikbaar. Houd wel rekening met mogelijke verkeershinder ter hoogte van de kruising Ringweg Koppel en de Maatweg. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de Koppelbrug.
Bezoekers komende vanuit het centrum dienen via de Amsterdamseweg via de Radiumweg (N199) en vervolgens deMaatweg om te rijden. Hulpdiensten krijgen te allen tijde voorrang.

De bussen van Syntus rijden via alternatieve routes.

Wisselzone aan de Grote Koppel
Onderdeel van een triathlon wedstrijd is een wisselzone. Dit is een afgezet gebied waarin de atleten na het zwemmen wisselen naar fietsen en van fietsen wisselen naar lopen. Deze wisselzone is aan de Grote Koppel. De wisselzone wordt op zaterdag 2 september opgebouwd en zal zondag 3 september van 8 tot 17 uur in gebruik zijn. Hierna zal deze dezelfde dag worden afgebroken.
De stoep blijft toegankelijk en er wordt rekening gehouden met de ruimte die nodig is voor eventuele hulpdiensten.

Woont u in wijken Jericho & Jeruzalem of de Koppel?
Houd dan rekening met vertraging door afsluiting van de Kwekersweg als u ergens heen moet. Parkeer uw auto desnoods buiten de route, zodat u gemakkelijk weg kunt komen. Woont u tussen de Kwekersweg en de Eem? Dan kunt u de wijk verlaten via de Korvetweg en de Hooglandseweg-Noord. Woont u tussen de Kwekersweg en de Hooglandseweg-Noord (dus oostelijk van de Kwekersweg)? Dan kunt u de wijk via de Koppelweg verlaten. De blokkade op de Koppelweg ter hoogte van Groeneveld wordt tijdelijk opgeheven.

Woont u in Hoogland-West?
Het fietsparcours loopt over de Coelhorsterweg en Boelenhoefseweg. Voor de veiligheid van de atleten en de aanwonenden worden deze wegen afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanwonenden kunnen de betreffende wegen alleen gebruiken in de fietsrichting (van de Malebrug richting Amersfoort). Voor de aanwonenden van de Droevendalsesteeg en Weerhorsterweg betekent dit dat de Coelhorsterweg alleen via de Weerhorsterweg bereikt kan worden (en vice versa). Wij verzoeken u rekening te houden met de fietsers wanneer u uw erf verlaat. Op de drukke punten zullen verkeersregelaars aanwezig zijn.

Kom kijken en moedig aan
Rondom het Eemplein is van alles te beleven en langs de route kunt u genieten van het passeren van de gedreven atleten tijdens het zwemmen, fietsen en lopen. De toegang is vrij, dus kom vooral kijken en moedig de atleten aan. Laat uw hond thuis of houd deze kort aan de lijn langs het parcours. De snelheid van de fietsers is zeer hoog.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip voor het tijdelijke ongemak. Wij
vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hopelijk tot ziens op deze sportieve zondag.

Afsluitingen en omleidingen in beeld
De volgende kaartjes geven de aangegeven afsluitingen en omleidingen aan.

Ontsluiting Jericho & Jeruzalem en Koppel

Ontsluiting Coelhorsterweg, Droevendalsesteeg, Weerhorsterweg en Boelenhoefseweg