Omwonenden

Aan alle bewoners langs het zwem-, loop- en fietsparcours Keistad Triathlon Amersfoort

Op zondag 1 september wordt voor de 4e keer de Keistad Triathlon Amersfoort in het centrum van Amersfoort georganiseerd. Tijdens Keistad Triathlon Amersfoort worden triathlons (combinatie van zwemmen, fietsen en hardlopen) over verschillende afstanden georganiseerd. Naar verwachting gaan dit jaar zo’n 1000 deelnemers van start en wordt er van 9:30 tot 17:00 uur gesport in en om het centrum van Amersfoort. U bent van harte welkom om bij het evenement langs te komen en de sporters aan te moedigen.

Helaas betekent het voor bewoners aan zwem-, fiets- en loopparcours dat er overlast kan ontstaan. Deze brief geeft informatie over de eventuele hinder die kan optreden.

Afsluitingen en omleidingen

Om de wedstrijd veilig en ordelijk te laten verlopen, is een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk. In nauw overleg met de gemeente Amersfoort, politie, Veiligheidsregio Utrecht (GHOR en Brandweer) heeft de organisatie deze maatregelen zo efficiënt en doeltreffend mogelijk ingesteld.

Een aantal straten worden tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer van 9.00 tot 17.00 uur. Ter plaatse wordt door bebording en verkeersregelaars alternatieve routes aangegeven. De afsluitingen en alternatieve routes staan weergegeven op de volgende pagina.

  • De Kwekersweg wordt afgesloten van de Brabantsestraat tot Ringweg Koppel. Zodoende is de Kwekersbrug dus ook niet toegankelijk voor verkeer. Ter hoogte van de Hooglandsedijk is een oversteek voor bereikbaarheid van de wijk Jericho & Jeruzalem en de Koppel.
  • De Koppelweg is van de Bladweg tot aan de Kwekersweg tijdens de wedstrijd afgesloten voor al het verkeer. Ook mag er niet op de straat geparkeerd worden op dit deel van de Koppelweg.
  • Het bruggetje over de Eem ter hoogte van het Eemplein, ‘t Sasje, wordt afgesloten. Een alternatieve oversteek is via de Smallebrug of via de Grote en Kleine Spui.
  • Verkeer op de Grote en Kleine Spui wordt omgeleid.
  • Het fietspad langs de Eem, Bernard van Roijpad/De Schans is afgesloten voor verkeer.
  • De Koppelbrug (Ringweg Koppel/Industrieweg) is afgesloten voor verkeer.
  • De Malebrug (fietsbrug over de Eem) is niet toegankelijk tussen 9.30 uur en 16.00 uur.
  • De Coelhorsterweg en Boelenhoefseweg wordt afgezet, met uitzondering van bestemmingsverkeer dat met de rijrichting meerijdt (van Malebrug richting Amersfoort).
  • De Nijverheidsweg-Noord is een eenrichtingsweg gedurende de wedstrijd. Verkeer kan alleen met de fietsrichting mee van de Radiumweg richting de Industrieweg rijden.
  • Vaarverkeer in en rondom de Eemhaven is niet mogelijk van 09.30 tot 15.30 uur.

Het Meander Medisch Centrum is tijdens de wedstrijd bereikbaar. Houdt u wel rekening met mogelijke verkeershinder ter hoogte van de kruising Ringweg Koppel en de Maatweg. Het is niet om mogelijk gebruik te maken van de Koppelbrug. Bezoekers komende vanuit het centrum dienen via de Amsterdamseweg via de Radiumweg (N199) en vervolgens de Maatweg om te rijden. Hulpdiensten krijgen te allen tijde voorrang.

De bussen van Syntus rijden via alternatieve routes.

Wisselzone aan de Grote Koppel

Onderdeel van een triathlon wedstrijd is een wisselzone, dit is een afgezet gebied waarin de atleten na het zwemmen wisselen naar fietsen en van fietsen wisselen naar lopen. Deze wisselzone is aan de Grote Koppel. De wisselzone wordt op zaterdag 31 augustus opgebouwd worden en zal zondag 1 september 8 tot 17 uur in gebruik zijn. Hierna zal deze dezelfde dag worden afgebroken.

De stoep blijft toegankelijk en er wordt rekening gehouden met de ruimte die nodig is voor eventuele hulpdiensten.

Woont u in wijken Jericho & Jeruzalem of de Koppel?

Houd dan rekening met vertraging door afsluiting van de Kwekersweg als u ergens heen moet. Parkeer uw auto desnoods buiten de route, zodat u gemakkelijk weg kunt komen. Woont u tussen de Kwekersweg en de Eem? Dan kunt u de wijk verlaten via de Korvetweg en de Hooglandseweg-Noord. Woont u tussen de Kwekersweg en de Hooglandseweg-Noord (dus oostelijk van de Kwekersweg)? Dan kunt u de wijk via de Koppelweg verlaten. De blokkade op de Koppelweg ter hoogte van Groeneveld wordt tijdelijk opgeheven.

Woont in Hoogland-West?

Het fietsparcours loopt over de Coelhorsterweg en Boelenhoefseweg. Voor de veiligheid van de atleten en de aanwonenden worden deze wegen afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanwonenden kunnen de betreffende wegen alleen gebruiken in de fietsrichting (van de Malebrug richting Amersfoort). Voor de aanwonenden van de Droevendalsesteeg en Weerhorsterweg betekent dit dat de Coelhorsterweg alleen via de Weerhorsterweg bereikt kan worden (en vice versa). Wij verzoeken u rekening te houden met de fietsers wanneer u uw erf verlaat. Op de drukkere punten zullen verkeersregelaars aanwezig zijn.

Kom kijken en moedig aan!

Rondom het Eemplein is van alles te beleven en langs de route kunt u genieten van het passeren van de gedreven atleten tijdens het zwemmen, fietsen en lopen. De toegang is vrij, dus kom vooral kijken en moedig de atleten aan. Laat uw hond thuis of houd deze kort aan de lijn langs het parcours. De snelheid van de fietsers is zeer hoog.

Meer informatie

Op de website van de Keistad Triathlon Amersfoort staat gedetailleerde informatie over de parcoursen en het programma. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip voor het tijdelijke ongemak. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hopelijk tot ziens op deze sportieve zondag.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Keistad Triathlon Amersfoort

info@keistadtriathlon.nl

 

Ontsluiting Jericho & Jeruzalem en Koppel:

Ontsluiting Coelhorsterweg, Droevendalsesteeg, Weerhorsterweg en Boelenhoefseweg: